‌مونترال قدیم موزه تاریخی و باستانی Pointe-à-Callière، اسکله

‌مونترال قدیم موزه تاریخی و باستانی Pointe-à-Callière، اسکله

#سفرهایماژلان #تورهایطلایی #تورکانادا #توركانادا #pointeàcallière #مونترال #بازسازی #باستانی #vieuxmontreal #کارتیه #کانادا #پرندیس #كانادا #تاریخی #قدیمی ‌مونترال قدیم موزه تاریخی و باستانی Pointe-à-Callière، اسکله‌مونترال قدیم موزه تاریخی و باستانی Pointe-à-Callière، اسکله های قدیمی و بازسازی شده شهر و محل تجمع روباز ژاکوب کارتیه‌ کانادا ‌#سفرهای_ماژلان